welcome to Songyang Jiyang Steel Co.,Ltd

  +86 578-8015689,8015696        trade@jiyanghao.com


SONGYANG JIYANG STEEL CO., LTD.

Tel: +86-578-8015687,  8015688,  8015689
FAX:+86-578-8015777 
post:323400
Email:  trade@jiyanghao.com
Address: NO.6, Jiangnan Road, Songyang County, Lishui City, Zhejiang Province, China.323400

地址:浙江省永嘉县桥头镇白垟工业区    电话:0577-67467669    邮箱:trade@jiyanghao.com   
版权所有: 浙江宏辉拉链有限公司    技术支持:温州伟瑞科技有限公司